Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte

Giv en donation

 

Centeret drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft, men det koster penge at holde centeret kørende, og vi har brug for økonomisk støtte fra fonde m.m.

Vi vil være taknemmelige for alle former for donationer. 

Er du eller din virksomhed interesseret i at støtte vort vigtige arbejde, kan leder Erni Galgani kontaktes for yderligere information. Husk, at sponsorater m.m. er skattefrie.

Måske kan din virksomhed også hjælpe med andre ting end økonomisk støtte.

 

Ønsker du at give en anonym donation, kan beløb indbetales på enten

 

Giro +73 82930116

eller

Bank konto:  

9806 2070635596

 

Alle beløb modtages med glæde.

 Læs mere om:


A-Z indeks - Print version - Sitemap