Medlemskab

 


Aktivt medlemskab af Cisem koster   200 kr. årligt
Passivt medlemskab af Cisem koster 100 kr. årligt

 

Hvis du blot ønsker at støtte foreningen, modtages alle beløb med glæde
 

Betaling giro: +73 82930116 eller kto. 9806 2070635596Læs mere om: